Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vztah osmiček k našemu státu

29. 1. 2018

Osmičkové roky


Stane se tento osmičkový rok něco důležitého?


 
Dnes na samém počátku nového roku 2018, co končí tzv. osudovou osmičkou, jsem se rozhodl, že vypíšu všechny významné osmičkové roky v dějinách Českého státu. Může se ale stát nějaká významná politická, či jiná událost i letos?

Nebyly to jen osmičkové roky 20. století. Tady jsou i další významnější osmičkové roky v českých dějinách.

A to pěkně z celé historie našeho státu:

658 Smrt Sáma, jednoho z prvních známých vládců na území České kotliny. Je však také možné, že zemřel o rok později

848 Válečné střetnutí Čechů s franským vojskem Ludvíka Němce. Trvaly do dalšího roku a vítězně z něj vyšly české oddíly

898 Na Moravě vznikly rozpory mezi Mojmírem II. a jeho bratrem Svatoplukem. Toho využili Frankové, avšak byli poraženi

908 Rozvrat velkomoravského státu, způsobený opakovanými maďarskými útoky

1048 V Rajhradě na Moravě bylo u kostela s. Petra a Pavla založeno benediktinské proboštství benediktinského kláštera

1077/78 Olomoucký kníže Ota a jeho manželka Eufemie založili na Hradisku u Olomouce benediktinský klášter

1108 Přemyslovci nechali v říjnu svými ozbrojenci vyvraždit konkurenční rod Vršovců

1158 Český kníže Vladislav II. získal od Římského císaře Fridricha Barbarossy královský titul

1248 V listopadu se konala bitva u Mostu, ve které Václav I. porazil odbojnou šlechtu, v jejíž čele stál jeho syn Přemysl

1278 26. srpna - Bitva na Moravském poli s římským králem Rudolfem Habsburským. V bitvě zahynul český král Přemysl Otakar II. V Čechách se dostal k vládě Ota Braniborský jako poručník následníka trůnu Václava II. V zemi začal panovat nepořádek a zvůle

1348 Král Karel IV. nechal založit Nové Město pražské, pražskou Karlovu univerzitu, Karlštejn. K Českému státu byla připojena Dolní Lužice

1378 Umírá král Karel IV., k moci se dostává jeho syn Václav IV.

1438 29.června Albrecht Rakouský korunován českým králem

1448 3. září obsadili Prahu oddíly Jiřího z Poděbrad. Ten tak získal významné postavení a začal užívat titul správce Království českého.

1458 Zemský správce Jiří z Poděbrad byl zvolen 2. března českým králem a 7. května korunován

1468 Proti Jiřímu z Poděbrad vystoupil uherský král Matyáš Korvín a v průběhu roku obsadilo jeho vojsko značnou část Moravy. V Plzni byla vytištěna Kronika Trojánská, první česká tištěná kniha

1478 Vladislav Jagellonský a Matyáš Korvín uzavírají 7. prosince v Olomouci smlouvu, podle níž směli oba používat titul českého krále. Vladislav Jagellonský v Čechách, Matyáš Korvín na Moravě, Slezsku a Lužicích.

1508 Zemský sněm přijal nařízení proti Jednotě bratrské, jež měla být zcela zničena

1608 Do země vstoupilo vojsko rakousko-uherské konfederace vedené arcivévodou Matyášem (bratrem Rudolfa II) a moravský zemský sněm ho přijal za pána země. 25. června císař Rudolf II. postoupil Matyášovi Moravu, Uhry a rakouské země a sám si ponechal Čechy a císařskou korunu. Morava se tak stala nezávislou na Čechách.

1618 23. května byly při sjezdu českých stavů vyhozeni z okna Pražského hradu císařovy místodržící Jaroslav Bořita z Martinic, Vilém Slavata a písař Fabricius. Čeští stavové zvolili vlastní třiceti direktorů na organizování boje proti císaři. Neúspěšné útoky císařských vojsk proti vzbouřenému Českému království. Začátek třicetileté války (letos slavíme 400. výročí)

1648 Vpád švédských vojsk do Prahy. Obsazena byla Malá Strana a Hradčany. 24.10 byl ve Vestfálsku podepsán mír, jímž skončila třicetiletá válka

1738 V Praze vznikla první stálá činoherní scéna V Kotcích

1758 V květnu vpadli na Moravu Prusové. Jejich odpor byl zastaven u Olomouce. 30. června bylo pruské vojsko poraženo v bitvě u Domašova rakouským vojskem vedeným generálem Laudonem.

1778 Další vpád pruských vojsk do severních Čech. Marie Terezie pak nechala založit pevnosti Terezín a Josefov

1818 V Praze bylo založeno 15. dubna Vlastenecké muzeum v Čechách s pozdějším názvem Národní muzeum. (letos slavíme 200. výročí)

1848 Revoluční rok. Schválena petice císaři, kde bylo požadováno zrovnoprávnění čeština a němčiny, zrušení poddanství, vytvoření státoprávního celku zemí koruny České, svobodu tisku, náboženství a shromažďování. Zrušení roboty, Slovanský sjezd, Windischgrätzova vojska potlačila shromáždění studentů. Rakouský císař Ferdinand se vzdal trůnu ve prospěch svého synovce Františka Josefa I.

1868 Začátek tzv. "táborového hnutí". Nový název říše: Říše rakousko-uherská. 16. května slavnostně položen kámen Národního divadla

1878 7. dubna se konal ustavující sjezd Českoslovanské sociálně demokratické strany dělnické.

1918 Vznik československé republiky, prezidentem zvolen T.G.Masaryk. konec 1. světové války (letos slavíme 100. výročí)

1938 Všeobecná mobilizace. 29. září - Mnichovská dohoda, jejímž následkem se od Československa oddělily příhraniční oblasti, které se postoupili Německu.

1948 25. února Začátek komunistické totality v Československu

1968 Tzv. pražské jaro, prezidentem zvolen Ludvík Svoboda, 21. 8. obsadili naší zemi vojska Sovětského svazu a dalších čtyř "spřátelených" armád, které učinilo konec snahám o demokratizaci Československa

1978 První Čech ve vesmíru 2. - 10. března byl na palubě sovětské kosmické lodi Sojuz Vladimír Remek

1998 V únoru naši hokejisti vítězí na olympijském turnaji století v japonském Naganu. K vládě se za pomoci tzv. opoziční smlouvě s ODS dostává Česká strana sociálně demokratická. Předsedou vlády se stává Miloš Zeman.

2008 Vstup ČR do Schengenského prostoru

Můžeme tedy i letos čekat nějakou významnou politickou událost? I přes osmičkový rok doufám, že prezident republiky zůstane i nadále ten, jaký je nyní. Svojí roli vykonává dobře či lépe řečeno výborně. A to minimálně nejlépe ze všech od skončení 2. světové války. Dobře vím, že i v cizině nám ho závidí. A navíc by se jím měli inspirovat třeba i takový Macron s Merkelovou. Kdyby měl na hrad místo M. Zemana usednout například nějaký sluníčkář, sorosovec nebo „pražskokavárečník“, byl by to jednoznačně krok zpět. A navíc i nejen velká škoda, ale dokonce i tragedie, protože "kulturní obohacování" kulturami, s tou naší neslučitelnými, si naše země v žádném případě nezaslouží.

Ale jedna možnost začátku nových událostí mne přeci jen napadá. A to podle toho, jaká je v současné české společnosti nálada. Bylo by jistě celoevropsky příkladné, kdyby tu vzniklo nějaké opravdu viditelné celonárodní pohnutí i jednota. A celý národ i stát by se hromadně postavily:
 
1) Proti všem těm rádoby povinným kvótám na přerozdělování lidí z podivných kultur, co arogantně věří v dogmata a v nadřazenost své náboženské ideologie a její konečné vítězství nad světem.

2) A také se masově postavili proti jakékoliv propagaci, toleranci či jen pouhé popularizaci takovýchto výše popsaných ideologií. Takových, co uznávají jen sama sebe a ty jiné filozofie považují oproti své za podřadné a urážející.

3) A místo toho hledali možnosti pro existenci takové Evropy,
- kde projev jakékoliv náboženské urážlivosti je důvodem už jen k ťukání si na čelo
- kde žádný stát jinému státu neporoučí, jaké cizince z jaké kultury má u sebe ubytovat
- a kde náboženská urážlivost a touha po vítězství takovýchto náboženských ideologií nad světem se ocitnou jednou a pro vždy v propadlišti dějin.

Myslím si, že je to velice hezká vize mého pohledu na budoucnost Evropy. Tedy vize přechodu do jakého si vyššího levelu celé naší civilizace. Civilizace, jež se už neřídí dogmaty takovými, které jsou napsané v nějaké raněstředověké knize nebo takovými, které vyřkl nějaký konkrétní jeden raněstředověký nábožensko-politický reformátor. Ale naopak takové civilizace, která se řídí jak rozumem, tak i pozitivním duchovním rozvojem. Avšak takovým, který neobsahuje žádná dogmata ve stylu "co je někde psáno, to je i jednou a pro vždy dáno".

Také bych si přál, aby ti, co v 21. století stále ještě věří v ona výše uvedená dogmata, aby postupně a stále častěji přecházeli od dogmat k jiným nedogmatickým filozofiím nebo směrem k rozumu. Aby už konečně nevypadali jen jako nějaká zvířátka podobná mluvícím papouškům, co jen opakují fráze z nějakých těch raněstředověkých knih. Ale bez okovů dogmat budou žít a myslet v souladu s demokracií, otevřeným myšlením a výše popsaným budoucím duchovním rozvojem. To znamená, že myslí, hloubají a filozofují jako skutečné myslící inteligentní bytosti a příslušníci jedné z vyspělých planetárních civilizací ve vesmíru. A ty zastaralé dogmatické ideologie naopak už jen kritizují nebo se na ně dívají tak, jako se díváme my na středověký geocentrismus nebo na teorii o placaté Zemi.

A právě teď na prahu nového roku bychom se nad takovýmito příjemnými vizemi demokracie budoucnosti, kde se nikdo nebojí říci svůj názor na tu či kterou ideologii, měli zamyslet, jak je jednou skutečně uvést v realitu. (Možná by se dal tak využít druhý níže uvedený odkaz v souvisejících článcích, jenž jsem tu puplikoval přesně před šesti lety.)

Aby ta naše země i nadále šla dopředu. A aby postupně předháněla jeden západní stát za druhým


Přeji všem hezký nový rok a nejen ten 2018.